תגיש לי Options

רואים אם רבינו הקדוש היה פונה אליו במילים כדורבנות, מה היה מרויח?

זהו גם הביאור "ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא", שיהודי גם אם הוא במצב רוחני ירוד, והוא כל פעם נכשל במלחמתו נגד היצר הרע, אולם עדיין "ישראל הוא", גם משם יוכל להתגבר על יצרו הרע, וראוי הוא לשם ישראל המבטא על גבורת האדם על יצרו. כי יהודי בשורש האמיתי שבו לא שייך פגם ולא שייך נפילה.

הברנז׳ה שמודאגת מהשחיתות מחבקת את אולמרט כאילו חזר מחו"ל ולא מהכלא

כולם התפלאו איזה רוח הקודש בגלוי, אולם אמר להם האדמו"ר אין זה רוח הקודש, אלא מאחר שאני טרוד כל היום בלימודי אינני מקשיב כלל לדיבורי האנשים ברחוב. אבל דוקא היום בלכתי בבקר שמעתי שני אנשים משוחחים אודות אורח שהגיע עתה לבית הכנסת אורחים.

הלה ניסה להתחמק, ואמר להרה"ק: להשתמד?! חס ושלום! בשום אופן! אלך למענכם אפילו באש, אבל להשתמד בשום פנים ואופן.

בעקבות הפסגה ההיסטורית: מתחדשים הטיולים המאורגנים מישראל לקוריאה הצפונית

This type of looking at also traces the oppressive foci that perpetuate Gals's marginality and reification, by way of example, conventional heterosexual coupledom that imposes on Ladies a lifetime of wives inferior to their husbands and bound to family care. An additional illustration is different social preparations, like the lawful technique, founded on legislation made by and for men instead of referring to the female point of view; likewise the economic technique, which ensures the retention of economic means within the male specialized niche and dictates Within this gentle feminine website requirements and A variety of Gals's acts of survival to achieve use of financial means[3].

אחרי שהתחנה הצבאית נפרדה מעודד מנשה, מנחה "קולה של אמא" בארבע השנים האחרונות, הוחלט כי נעמי רביע תיכנס לנעליו. במקביל תמשיך להגיש את "אוטונומי"

ובתוך חנות היא יכולה להיעלם לי. אז מה, אני אשאל כל זבנית אם ראתה ילדה כזאת. אבל מצד שני, אם היא לא לבד ובטח יש מישהו אתה, הם צריכים שיהיה להם איזה מקום לשבת. אולי היא באמת מסתתרת בבוטקה של הפיס? ארבעה ילדים ומוכרת מזלות בכוך כזה? לא הכי בעולם. אז הפְּנים של הקוסמוס מתאים? מתאים. 

לא משנה לי מה שכאן אומרים. אני רואה תמונה של שני ילדי...המשך

מוזיקה ירדנה ארזי: "אני עדיין חשה פחד ורצון להוכיח את עצמי מחדש"

הישראלי שעיצב את מרכז הסטארט-אפים של לוקסמבורג: "לישראלים יש מוניטין טוב בתחום"

פלרטטן, שכן, מרגל: עמרי אסנהיים חושף את ההיכרות עם גונן שגב

אבל רבקה בשלה, זה בסדר, "עלי קללתך בני", ומתרגם אונקלוס: ידוע לי בנבואה שלא יהיה לך מזה שום קללה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *